Darreres entrades:

4/1/19

L'atur a vilamajor: un any i mig estancat


La recuperació econòmica ens està duent també bones notícies pel que fa al mercat de treball, amb una reducció progressiva de l'atur registrat i un augment de l'ocupació.

No obstant, l'atur als municipis de Vilamajor sembla haver-se estancat en la seva bona evolució dels darrers anys: fa un any i mig que no acaba de baixar la xifra de vilamajorencs que estan malauradament apuntats a les oficines del SOC.

Les gràfiques següents il·lustren aquesta situació:

Evolució de l'atur registrat a Sant Antoni de Vilamajor: 2005-2018
 
Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor: 2005-2018

El component de génere és molt significatiu a Vilamajor, doncs l'atur femení és marcadament superior al masculí, amb una divergència que s'ha incrementat des de l'inici de la recuperació. Nogensmenys, com s'aprecia clarament a les gràfiques anteriors, només l'atur entre els homes de Sant Pere de Vilamajor continua amb una tendència a la baixa, fregant ja els nivells previs a la crisi. En canvi, tant les dones dels dos municipis com els homes de Sant Antoni de Vialmajor que estan a l'atur es mantenen en xifres estancades des de l'estiu de l'any 2017.

(Nota: tingue's en compte l'evolució de la població de Vilamajor al llarg dels darrers anys: des del 2008 fins al 2015, la població d'entre 18 i 64 anys va crèixer en total de 251 persones, i de 2018 fins a finals del 2018 d'unes altres 332 persones en aquesta franja d'edat).

Un any i mig sense variacions en l'atur ens està donant signes de què es tracta ja de la topada amb l'atur estructural, situat en aquest cas a l'entorn de les 530 persones, un 60% de les quals són dones.

Però, cóm està el conjunt de Catalunya? Està patint una situació similar a la de Vilamajor?

Per trobar-hi resposta, he agafat les dades de l'atur al conjunt de Catalunya i les he comparat amb les de Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni). Els resultats són sorprenents:

Comparativa de l'evolució de l'atur a Catalunya i Vilamajor: 2005-2018 (*)
(*) Les dades per al conjunt de Catalunya s'han ponderat per un divisor, a fi i efecte d'obtenir gràfiques de dimensions similars. L'escala del gràfic es refereix només a les dades de persones aturades corresponents a Vilamajor.

Una primera conclusió, molt interessant s'obté d'aquets comparativa: l'evolució de l'atur a Vilamajor ha estat gairebé idéntica a la del conjunt de Catalunya tant en la recessió com en la recuperació.

I la segona conclusió és que, per be que a ritme més desaccelerat, l'atur continua encara baixant al conjunt de Catalunya, mentre que en els darres mesos (un any i mig) l'atur s'ha estancat a Vilamajor.

Vuerem cóm va tot plegat aquest any recent estrenat, però no pinten gaire canvis.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: