Darreres entrades:

18/7/13

Breu apunt sobre l'ocupació a Vilamajor


Sant Pere de Vilamajor:
 • Llocs de treball existents en el municipi: 1.103
 • Treballadors en alta laboral empadronats al municipi: 1.727
 • Déficit de llocs de treball: 624 (taxa de cobertura del 64%).
 • Treballadors del municipi/Llocs de treball del municipi: 1,6
 • Proporció de treballadors autònoms: 27,5%
 • Aturats del municipi: 373
 • Població activa registrada en el municipi (1): 2.100
 • Taxa d'activitat (2): 74,5%
 • Taxa d'atur (3): 17,8%

Sant Antoni de Vilamajor:
 • Llocs de treball existents en el municipi: 1.134
 • Treballadors en alta laboral empadronats al municipi: 2.375
 • Déficit de llocs de treball: 1.241 (taxa de cobertura del 48%).
 • Treballadors del municipi/Llocs de treball del municipi: 2,1
 • Proporció de treballadors autònoms: 27,4%
 • Aturats del municipi: 481
 • Població activa registrada en el municipi (1): 2.856
 • Taxa d'activitat (2): 73,5%
 • Taxa d'atur (3): 16,8%

En el cas dels treballadors assalariats, a Sant Antoni de Vilamajor hi ha registrats en alta laboral 1.679, i en canvi les empreses del municipi només disposen de 574 llocs de treball: el municipi només ofereix 1 de cada 3 llocs de treball assalariats.

A Sant Pere de Vilamajor hi ha 1.237 treballadors assalariats en alta laboral, oferint les empreses del municipi 640 llocs de treball: el municipi només ofereix 1 de cada 2 llocs de treball assalariats.

Com menys 2.500 treballadors residents als municipis de Vilamajor (un 60%, aproximadament), treballen fora del seu municipi.
 
Als municipis de Vilamajor hauríen de crear-se 1.312 llocs de treball (un 60% més dels que hi ha en el conjunt dels dos municipis), per igualar la taxa de cobertura de llocs de treball que té, per exemple, Llinars del Vallès (que és del 86,5%).


(1) Població activa registrada = Treballadors empadronats en alta laboral + Aturats registrats.
(2) Taxa d'activitat = Població activa registrada / Població en edat de treballar (Població empadronada de 16 a 64 anys).
(3) Taxa d'atur = Aturats registrats / Població activa registrada.

Els llocs de treball del municipi es refereix a treballadors afiliats a la Seguretat Social en comptes de cotització radicades al municipi, el darrer dia del mes.
Els treballadors empadronats al municipi es refereix als treballadors en alta laboral afiliats a la Seguretat Social segons municipi d'empadronament, el darrer dia del mes. 
L'atur registrat es correspon amb els treballadors inscrits com a aturats el darrer dia del mes, per municipi d'empadronament.

Totes les dades es refereixen a 31 de març de 2013.

Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya, i Padrons municipals d'habitants a 31-03-2013, Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. 

9/7/13