Darreres entrades:

4/12/15

L'atur a Vilamajor ha superat la segona crisi

La crisi econòmica espanyola -i catalana- ha tingut dues etapes ben marcades:

- La primera, molt intensa i radical, va començar a mitjans de 2008 i va durar fins a finals de 2009.
- Va haver una etapa de treva, curta i continuant el deteriorament de les principals variables macroeconòmiques, fins a finals de 2011.
- Seguidament es va iniciar la segona crisi, menys intensa doncs totes les variables negatives ja estaven ben defallides, que ha durat fins a finals de 2013. La crisi toca fons.
- A partir de 2014, s'inicia la recuperació, lenta, però progressiva, ajudada sobre tot per variables externes a l'economia espanyola.

Dues gràfiques ajuden a veure aquesta evolució:

 

Pel que fa a l'atur registrat, tot i què és una variable sesgada, és la única que disposem per analitzar la crisi laboral que estan patint a nivell dels nostres municipis.
El comportament de l'atur registrat ha seguit molt d'aprop les dues crisis a què abans ens referíem:

- Ja a finals de 2008 l'atur es dispara com mai havia passat, enfilant-se incontrolable fins la darrera part de 2010.
- A partir d'aqui, una treva, de només dotze mesos, per iniciar una nova tacada, menys intensa que la precedent, i més llarga, de dos anys de desgast continuat, fins a la darrera part de 2013. 
- A partir de finals de 2013, la recuperació econòmica intenacional ha ajudat a anar disminuïnt l'atur, per be que a costa d'un augment de la precarietat laboral i la davallada de sous.

Aquest fenómen també s'ha vist reflectit a Vilamajor:

Evolució de l'atur registrat als municipis de Vilamajor (fins al novembre 2015)
Al novembre, amb unes dades d'atur registrat que continuen degotejant a la baixa, a Vilamajor s'ha acoseguit una fita molt important: ja s'ha salvat la barrera de la segona crisi.

En efecte, el nombre de convil.latans inscrits com a aturats ha minvat fins els nivells previs a la segona crisi, cap l'estiu de 2010. Estem cinc anys enrera d'on estavem; cinc anys de patiment:

Evolució de l'atur registrat base desembre 2005=1. (Fins al novembre 2015)


La comparació d'aquesta dada amb les de Catalunya i Espanya homologuen l'evolució dels municipis de Vilamajor amb les de l'entorn, per bé que tant els creixements com les reduccions de l'atur són més marcades, degut a dos fenòmens:

- La comparació d'un univers (població) molt petit comparativament.
- Sobre tot, perquè la població de Vilamajor experimenta un creixement espectacular entre 2005 i 2008, creixent d'un 20% mentre que la població del conjunt de Catalunya tant sols pujava un 5%, de manera que a més població, més proporció de persones en situació d'atur.

Pel que fa a l'ocupació, portem més de 2 anys de creixement sostingut, en sentit invers a l'evolució de l'atur. S'observa que l'ocupació és al mateix nivell que a principis de 2007; retrocedim 8 anys enrera:

Evolució de l'ocupació a Vilamajor . (Fins al novembre de 2015)


Es pot apreciar que la dada de l'ocupació és més precisa que la de l'atur, doncs no s'ha recuperat encara l'ocupació prévia a la de la segona crisi; ens manca encara recuperar un centenar de llocs de treball.

Les prediccions són difícils de fer, però ja portem des de principis de 2014 amb reducció de l'atur, i des de fa un any, de forma sostinguda equivalent a unes 100 persones menys aturades cada any. Hi ha indicis d'esgotament d'questa bona tendència, sobretot a Sant Antoni de Vilamajor, però es pot afirmar que si tot evoluciona raonablement, al llarg de l'any vinent l'atur es continuarà reduint als municipis de Vilamajor, probablement d'entre 100 i 110 aturats menys respecte les dades actuals.

Tot i que l'evolució de l'ocupació és més lenta, és possible que en poc més d'un any es recuperin els 100 llocs de treball que manquen a Vilamajor per arribar als nivells d'ocupació de la segona crisi, tot i comptant que els municips de Vilamajor només ofereixen el 59% dels llocs de treball que necessita la seva població ocupada, doncs des de principis de l'any passat s'ha accelerat de forma molt significativa la població resident a Vilamajor que torna a estar ocupada, de forma que, des de l'inici de la recuperació de l'ocupació a Vilamajor (setembre de 2013) creixíen més els llocs de treball disponibles a Vilamajor que l'ocupació dels residents a Vilamajor, però a partir de l'any passat es canvia la tendència, i els residents a Vilamajor augmenten el nombre d'ocupats que els llocs de treball que es creen a Vilamajor:


Comparació entre l'increment de la població resident a Vilamajor ocupada i els llocs de treball ocupats a Vilamajor (nombre de persones). (De setembre 2013 fins al setembre 2015)De la gràfica anterior s'aprecia que els llocs de treball de Vilamajor han augmentat en dos anys de 108, mentre que els residents ocupats han augmentat de 166.

Una darrera qüestió, que tots sabeu però que el PP vol convertir en veritat a base de repetir-ho: encara no hem sortit de la crisi; ben be ens queden, si res s'espatlla, entre tres i cinc d'anys... I res tornarà a ser mai més com abans.