Darreres entrades:

28/5/09

No té perdó


L'Associació de Veïns de can Derrocada, atenent a l'oferiment de l'Ajuntament a les entitats del municipi, per publicar notícies al Butlletí Municipal "La Clau de Vilamajor", va lliurar l'article següent:

En la realitat, l'article s'ha publicat així:

(Cliqueu la imatge per veure-la millor)

Si mireu la fotografia que dona peu al contingut del text, en comptes del magnífic edifici de la Zona Esportiva de Can Derrocada, s'ha publicat un abocador.


L'Associació ha enviat un escrit d'enèrgica repulsa a l'Alcalde, exigint el cessament immediat del responsable d'allò que s'ha de considerar una greu manipulació.

S'ha obert un altre front, per al goig de la junta de l'Associació de Propietaris de Can Derrocada.

27/5/09

L'informe del Departament de Medi Ambient


El 28 de desembre de 2008 (vaja dia!) l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va entrar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la sol.licitud per a determinar l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental del POUM-2005 per part d'aquest organisme.

El 30 de gener de 2007, el DMAH demanà a l'Ajuntament determinada documentació sobre els continguts mediambientals del POUM-2005.

En data 9 de febrer de 2007, l'Ajuntament remetè al DMAH la documentació requerida.

Però no es va acabar d'avaluar mai, doncs les eleccions i el nou govern municipal van fer variar un POUM que políticament estava mort.

En data 8 d'agost de 2008, l'Ajuntament sol.licita al DMAH la documentació de referència per a l'informe mediambiental, acompanyant l'Avanç de Pla i l'Informe mediambiental preliminar.

Finalment, el 30 d'octubre de 2008, el DMAH, després d'haver consultat els organismes requerits, emet el seu informe, que recull els punts més importsnts que ha de contemplar, a efectes mediambientals, d'ocupació de sòl i paisagístics, el POUM de Sant Pere de Vilamajor.

Entre altres aspectes, es destaca la millora de la proposta del nou POUM respecte l'anteriorment presentat, i en conjunt, la millor disposició respecte les NNSS-1987.

El document és força interessant, tant pels aspectes que calia aclarir i millorar en l'avantplà i els seus aspectes crítics en relació amb el municipi de Sant Pere de Vilamjor, com sobretot per la filosofia inherent a l'impacte ambiental i d'ocupació del territori de la planificació urbanística.


Si voleu disposar del text íntegre del dictamen (que és un document públic) de 20 pàgines, podeu escriure'm un correu.

Un any i mig sense "La Fàbrica"

El 28 de novembre de 2007 es decretava el tancament del local municipal La Fàbrica.

Els edificis també tenen malalties, i com ha passat altres vegades, el que es pensava als anys 70 que era una innovació tecnològica ha estat l'origen de la que avui anomenem "aluminosi", una mena d'osteoporosi del formigó en fraguar-lo depressa amb additius.


Sia a com sia, fa un any i mig que no tenim fàbrica.

Actualment s'està redactant el projecte, que ja compta amb dotació pressupostària (interpel.lació parlamentària inclosa) d'un nou local.

La sensibilitat nuclimilitant ha vist en aixó un altre front de pertorbació del seu anacrònic immobilisme, fent-ne deseguida un altre emblema per a la polémica tant bon punt acabi la varicel.la del POUM.

Les primeres veus, veient encara alçat l'edifici, invoquen la seva reparació. Els tècnics ho desaconsellen, doncs si es vol tenir un local que compleixi les actuals normatives de pùblica concurrència, surt més a compte tirar-lo a terra.

Dues qüestions cal resoldre en un debat enraonat:

- Com ha de ser el nou Local?
- On s'ha d'ubicar?

I en aixó hi ha dos enfocaments possibles:

- Mirar només el melic del present,
- Pensar de cara al futur.

Podem doncs perfilar a grans trets les quatre combinacions possibles:

Mirant el present:

1) Com ha de ser el local?
Ha de ser si fa o no fa com el teníem, però amb instal.lacions modernes que permetin fer des d'un obra de teatre a una sala de ball, i com sala d'actes, el que sempre s'ha vingut fent.

2) On s'ha d'ubicar?
Al mateix lloc on estava, que ja és solar municipal. Un local d'aquestes característiques ha d'estar al nucli principal, com sempre ha estat així.

Mirant de cara al futur:

1) Com ha de ser el local?
Més gran i versàtil, i que permeti la realització activitats esportives en pista coberta (bàsquet -amb dues pistes transversals-, futbol sala i handbol) doncs no tenim ni està previst un equipament que cobreixi aquesat important funció. A més permetria crear un òrgan de gestió de les activitats d'Escoles Esportives que funcionés, en pista coberta, tot l'any.

Ha de tenir una mínima cafeteria que permeti ser punt de trobada.

Personalment el faria parcialment soterrat, per evitar l'impacte paisagístic d'una construcció 20.000 m3 en superfície.

2) On s'ha d'ubicar?
Fora del centre del nucli, preferiblement en la nova centralitat que configura l'IES, al voltant de la Puntiblond o sota l'Escola Torre Roja. En el baricentre del municipi, lloc funcional de pas, i permet disposar d'espais més amplis, i sobre tot, amb molt menor impacte de mobilitat i aparcament. En el futur es pot completar amb altres equipaments esportius (una piscina coberta?) culturals o comercials.

No hi ha polémica en aquestes alternatives, més enllà de la què a alguns els interessi crear.

Ignoro, malauradament, quines hipòtesis s'han decidit sobre l'equipament, i m'agradaria que algú ens les expliqués. És un tema que mereix un debat, un debat obert en el si del Consell de Poble, que per a aixó serveix.

Si no es fa així, o d'una altre manera similar, els nuclimilitants tindran el camp adobat per iniciar una nova polémica contra alló que es vulgui fer. Una altra polémica de la que ningú sortirà satisfet, i en la què el poble acabarà novament segrestat i confós.

Felicitats, Martí

Un dels blocs de Vilamajor en Xarxa, "Apunts de cuina" ha rebut el Premi "Netreporter" als millor blocs fet per joves, classificat en segona posició.

El seu autor, Martí Sans, veí de Sant Antoni de Vilamajor, ha estat guardonat en la categoria d'Estudiants de Secundària, guanyant el primer premi Laura Agustí, de Figueres, amb el seu bloc "Sincerament".

El concurs de blocs NETREPORTER, organitzat per LaMalla.cat, té com a objectiu fomentar i posar de relleu la creativitat i la iniciativa dels joves catalans a la Xarxa, avaluant una de les eines de comunicació que més utilitzen i que més interacció els permet: el bloc.

Aquesta edició del certamen s'ha caracteritzat per l'elevada participació de blocs temàtics, en àmbits com la política, la música o la cuina, així com per la qualitat dels continguts d'aquests.

Martí Sans ('Apunts de cuina') finalista de la categoria d'estudiants de secudària, i Laura Agustí, guanyadora de la mateixa categoria amb el bloc 'Sincerament'

Els premis es van lliurar el 19 d'aquest mes en un acte que va comptar amb l'assistència del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, la diputada d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Imma Moraleda, i la regidora de Dones i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Blasco.

Des d'aquí volem felicitar en Martí i animar-vos a tothom a participar de Vilamajor en Xarxa.

23/5/09

Planejament urbanístic de pa sucat amb oli


Finalment, el
Pla Territorial Metropolità ha estat aprovat definitivament. Era un document important per al desenvolupament de l'aèra funciona d'influència de la ciutat de Barcelona, i abasta pràcticament tot el litoral de la província, des del Penedès fins La Selva.

Òbviament inclou Vilamajor.

És per tant la peça clau de planificació urbanística d'alta volada que ens afecta, doncs molt sovint s'oblida que Vilamajor no és més que una peça de la planificació territorial: tant mirar-nos al melic ens oblidem de la realitat, encara que no la volguem. Mirant des del Siu fins el Matagalls la realitat de Vilamajor és una, idíl.lica, enyorada. Però quan mirem cap avall, quan ens posem a la cua dels 9.800 cotxes que cada dia passen per la plaça de Sant Antoni, la gent que entra i surt a treballar, és quan cal adonar-nos de la nostra realitat com a municipi en el context en què estem immersos.

No podem demanar a un poble que al 1.981 tenia 781 habitants que abandoni tant ràpidament en una sola generació la visió provinciana i rural. Mal que pesi, a més, el nucli principal de Sant Pere de Vilamajor ha estat 25 anys desmarcat de la realitat del temps i fent creure tothom que la realitat de fora era una excepció, una mala referència.

Però no podem encorar-nos en el passat, mal que pesi: la realitat cal acceptar-la. I en el cas de Sant Pere de Vilamajor, que ha fet ja tard, ara haurà de còrrer. D'aquí el xoc del nou POUM en aquestes mentalitats, atiades pels neo-rurals urbanites que han multiplicat per 5 la nostra població, sempre mirant cap el Montseny en llevar-se, però amb el cotxe al garatge per anar a fer cua cap la feina a ciutat cada matí.
El POUM els ve gran, els ve fora de temps, encara. Però el POUM no pot esperar i Sant Pere ha d'agafar el darrer tren que ara si, no pot perdre.

No hi ha alternativa. El que volem conservar és un miratge, una espècie en extinció propiciada per la elecció desafortunada de concentrar el 85% del creixement del poble en urbanitzacions disperses actualment insostenibles.

Aquesta mentalitat encara per desenvolupar, fa confondre urbanisme amb edificació, sense entendre que l'urbanisme és sobretot la conformació de la forma de vida en un territori, en un territori com el nostre que no es pot aïllar perquè és i viu de l'existència de l'àrea metropolitana de Barcelona de la que forma part, de la que tots i cadascun dels ciutadans de Vilamajor en forma part.

De tot aixó ens parla el Pla Territorial Metropolità, que no és per a nosaltres, apart d'una lliçó, sinò una guia irrennunciable per planificar el nostre petit trocet de territori.

I també ens parla, i posa al mapa, els nostres municipis de Vilamajor, i en defineix magnituds i variables.


Qué ens diu de concret que ens serveixi per al nostre POUM? Doncs moltes i interessants coses:

a) Cal paliar els defectes de la trama desintegrada concentrant el creixement en els nuclis principals, en base a una trama urbana compacta.
b) En la trama urbana han de coexistir, i reforçar-se tant les activitats econòmique (seveis) com les pròpies residencials.
c) El creixement previst de la població per a l'àmbit de la Regió Metropolitana de la què formem part en l'horitzó del 2026 (prop d1 milío d'habitants) supera la capacitat d'habitatges potencials existents actualment (que és d'uns 400.000 habitatges en tota la RMB). En els seus càlculs, els tècnics (UPC) tenen en compte no només la nova població vinguda, sinò també la necessitat d'emancipació dels joves en l'horitzó de la planificació. Cal ampliar el sól edificable (en trames urbanes) fins i tot per sobre del potencial actualment existent.
d) El creixement previst (és a dir la'aportació en habitatges) per a Sant Pere de Vilamajor, el qualifica el Pla com de "Creixement moderat". Aixó significa que el sòl edificable pot de crèixer fins un 30% respecte l'actualment programat (no respecte els habitatges actualment existents, com diuen veus malintencionades, o malinformades).
e) Tot el creixement el concentra únicament en el nucli principal de Sant Pere de Vilamajor, evitant el creixement en les urbanitzacions.
f) Aquest nucli principal de Sant Pere hauria de tenir la funció de "Polaritat municipal estructurant" respecte els nuclis dispersos.
g) No preveu el Pla cap Pla Director Urbanístic que afecti a Vilamajor.
h) LLinars del Vallès es configura com la nostra polaritat de referència de segon nivell.
i) Per als nostres veïnats interiors (Canyes, ...) el Pla planteja mantenir el seu caràcter rural.
j) De les quatre alternatives de creixement que analitza, s'escull el creixement nodal, és a dir, configurar pols urbans que articulin al seu voltant. Un d'aquests pols és el nucli principal de Sant Pere de Vilamajor.
k) El Pla dóna molta importància a la concentració urbana, doncs un dels objectius del Pla es compensar el desequilibri existent per la urbanització dispersa en les localitats de perifèria: les noves necessitats d'habitatge (i activitats) en l'horitzó del 2026 exigeixen la concentració del creixement en nuclis urbans compactes.
l) El Pla planteja el manteniment d'espais lliures i protegits, i de corredors naturals equivalents als que mantenim actualment.
m) Dóna una molt importància a la mobilitat i al transport públic, plantejant la existència de masses crítiques suficients per afavorir-lo, tenint en compte els desplaçaments funcionals dels residents.
n) L'habitatge protegit ha d'arribar (i aixó ja és obligatori per Llei) al 15% del total residencial en un termini de 20 anys (aixó significa a Sant Pere entre 300 i 350 habitatges de protecció oficial).
o) Fixeu-vos en el mapa les diferències amb Sanata, i amb Cànoves.

La coherència del nostre POUM amb aquestes directrius i objectius és total.

Cal destacar que el PTM és vinculant en la redacció i modificació de tots els POUMs que es desenvolupin en el seu àmbit d'influència, és a dir el POUM-2008 ja l'haurà de cumplir:

Disposició Transitòria 1. El Pla territorial és plenament vinculant des del moment de la publicació de l’acord d’aprovació per a tots els plans d’ordenació urbanística municipals, les revisions d’aquests plans i els plans parcials de delimitació que es resolguin definitivament a partir de l’entrada en vigor del Pla, sempre que l’acord d’aprovació inicial d’aquests s’hagués publicat amb posterioritat a la publicació de l’edicte d’informació pública de l’Avantprojecte del Pla territorial.

Després d'aixó, els discursos que he vingut escoltant en el nostre poble en contra del POUM em semblen de pa sucat amb oli, pa dur amb oli ranci.

Hom dirà que aquests del PTM no en tenen ni idea de Vilamajor, què ens han d'anar explicant a nosaltres?. Però quan veuen que per la carretera de Llinars a Vilamajor passen més d'11.000 cotxes al dia, quan veuen que hem multiplicat la població en el que portem de segle, quan comproven que el 85% de la població viu en nuclis extensius, disgregats, insostenibles, quan comproven que Sant Pere de Vilamajor ocupa la penúltima posició en comerç de tots els pobles d'Espanya de més de 1.000 habitants, quan evidencíen que no hi ha futur per al jovent en el nostre poble, ... Potser els que no volen veure el que passa, doncs no els convé, són alguns que hi viuen.
A més d'un li cal aprendre quelcom sobre urbanisme abans de parlar-ne, que la ignorància sempre està millor si es porta amb modèstia i en veu baixa.

Haig de dir però, que el POUM és un excel.lent pal per posar a la roda del Govern, com bé ens deia el nostre benvolgut Pere Curto en un recent i criticat article. I ho han fet tots, sempre que han estat a fora del Govern, doncs estant dins, la responsabilitat obliga a assumir la realitat.

Seria bo, però, que els canvis d'opinió es reconeguessin amb la mateixa responsabilitat que es governa.
També seria bo que tot i estant fora del govern s'actués amb responsabilitat en assumptes de tanta transcendència. Així no estaríem on estem ara, transaccionant políticament fins convertir el POUM en un vedell per no agafar el toro per les banyes.

22/5/09

Els grups polítics a la xarxa?


Convé fer de tant en tant una repassada a la utilització que fan de la xarxa d'internet els grups polítics de Sant Pere de Vilamajor.


- CIU porta tota la legislatura amb una simple portada on l'únic que trobem és el"Pacte de Govern".

SEmbla que han decidit tornar als medis convencionals i utilitzar els pamflets que de tant en tant surten a la llum.
Tanta salutació convidant-nos a fer serveir internet com a mitjà de comunicació i no practiquen amb l'exemple.

Una llàstima, perquè ben segur tenen coses a dir i a dir-nos, i muts, deixen que altri més cridaners els guanyin poc a poc terreny.
Amb aixó, com a partit, deixa orfres a la seva parròquia, o pitjor, el.ludeix les divergències internes: males coses, en tots dos casos.

Convindria aprendre més de Llinars.


- ERC la veterana, amb llarga trajectòria a la xarxa. La seva línia editorial manté l'esperit fresc, populista i amb un tó de sarcasme, sempre dins de la correció en la paraula escrita.
Darrerament més que pedagogia intenta fer simplement d'oposició, que ja està bé però no és prou per a un partit de nissaga com aquest. El seu projecte, inexplicat, es desdibuixa a la xarxa.

Cal apreciar que, ara en format digital, continuin publicant el seu butlletí, que posa de manifest la solvència en l'objectiu de comunicació que tenen amb tota la ciutadania.

- ISP també actiu a la xarxa, però únicament fa d'oposició, fent veure que sap el que s'ha de fer quan critica el que es fa.

Com Esquerra, no ens explica el que de debó està passant al nostre Consistori, sense cap projecte. Té més pinta d'Associació de Veïns que no pas d'algú que té la responsabilitat d'aportar en política.
Usa molt dels formalismes, sovint inintel.ligibles per al comú, per posar contra les cordes al Govern, mostrant però coneixement de la litúrgia administrativa.

- PSC: aquesta pàgina es va quedar congelada en la convocatòria de les passades eleccions municipals, el 5 de febrer de 2007. Simplement inoperant.

- PPC totalment buida, si més no és simpàtica: amb l'himne del PP la Senyera oneja sobre la figura d'en ... Josep Piqué?

- GISP: no existeix a la xarxa.

- ICV: tot i que no té representació en el Consistori, el seus votants i simpatitzants, i en general tota la ciutadania, haguéssim esperat que ens posessin alguns contrapunts en grans debats mal portats de totes les bandes. D'aquesta manera perd una gran oportunitat de fer-se un lloc en la opinió i en la política del nostre municipi.


Després de dos anys, que els partits del Govern no ens parlin més de les "noves tecnologies", que després de dos anys el seu silenci de la majoria a la xarxa no té cap mena de justificació.
Cal agraïr, sia com sia, a ERC i ISP que ens expliquin de tant en tant el que fan i el que pensen.

Afortunadament, però, el Web institucional s'ha posat a un excel.lent nivell, pertocant donar-li ja la forma definitiva als continguts. Hem trobat a mancar però notícies importants d'alt inetrés (més interés que la nova grip, o les reclamanscions a Correus per posar exemples), com ara una millor informació per a la participació en el POUM, les convocatòries i resultats del Consell de Poble, o explicacions del que de debó passa amb la Hisenda Municipal (cànon d'aigua, pólissa de crèdit, ...) o amb l'abastament d'aigua potable, i molts d'altres importants temes institucionals.

De tota manera, la situació està infinitament millor que a Sant Antoni de Vilamajor.

La comunicació és el primer exercici de la democràcia, i reforça la posició amb els que confien en un o altre partit: cal practicar-la.

Conclusió: en un any poc ha canviat, i cal repetir que, fent el símil dels gossos amb els seus amos, vindria a ser que aquests llocs web també es semblen als seus amos...

20/5/09

Aniversari compartit, aniversari agraït


Avui estic d'aniversari i permeteu-me que celebri: Reflexions de Vilamajor fa 2 anys. I juntament amb aquest, de repicó, tota una série de "fillets" per parlar de Sant Pere de Vilamajor a la xarxa.

Tot plegat ha valgut l'esforç; les dades són agraïdes:

Maig 2007: Reflexions de sant Pere de Vilamajor
- 14.350 connexions
- 4.400 visitants (comptats per dies diferents)
- 837 hores de lectura
- 246 articles publicats (vius)

Desembre 2007: Anàlisi Socio-Econòmica de Vilamajor, nascuda com una pàgina especialitzada de "Reflexions"
- 1.780 visites
- 975 visitants
- 59 hores de lectura
- 103 articles publicats

Febrer 2008: Altaveu de Vilamajor, fora de servei, substituït a final d'any per Vilamajor Opina
- 2.230 visites (de les quals 530 després de la creació de Vilamajor Opina)
- 970 visitants (dels quals 270 després de la creació de Vilamajor Opina)
- 110 hores de lectura (de les quals 11 després de la creació de Vilamajor opina)
- 197 comentaris publicats

Desembre 2008: Vilamajor Opina, que avui fa 6 mesos
- 3.570 visites
- 890 visitants
- 120 hores de lectura
- 197 comentaris publicats

En els espais d'opinió han publicat comentaris unes 40 persones diferents.
Tots els textos publicats ocuparien impressos un llibre de més de 350 pàgines.

Per últim, destacar la posada en marxa, fa un any i mig, a finals de 2007, de Vilamajor en Xarxa, que recull ja prop de 50 enllaços a blocs personals i espais de comunicació ciutadana de Vilamajor (tots els què he trobat fins ara, si en coneixeu algun més, feu-m'ho saber) amb la finalitat tant d'aplegar-los com sobretot d'ajudar a la seva difussió.

A casa em veuen tant dedicat que fins i tot el meu fill petit, en Lluís, s'ha animat a posar en marxa el seu propi bloc; us el recomano, es diu "Pensaments en veu alta".

A les més de 150 persones diferents que m'heu estat fent costat en aquests 2 anys, moltes gràcies!
I animeu-vos a utilitzar aquest impressionant mitjà d'internet, a veure si poguessim fer un espai cooperatiu algun dia.

Avui fa també un any...

Vilamajor TDT


La televisió en senyal analògic deixarà d'emetre's en 83 municipis catalans el 30 de juny, de manera que prop de 700.000 veïns del Maresme, el Vallès Oriental, la Garrotxa i el Ripollès deixaran de veure la televisió de sempre, i només tindran accés a la TDT.


Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor són dos d'aquests municipis, de manera que ja podeu anar modificant les antenes, si són velles, i en tot cas instal.lant un decodificador de senyal digital, si no teniu una d'aquelles teles planes amb sintonitzador TDT incorporat.

Així doncs, aquest any la verbena de Sant Pere ens portarà un regalet tecnològic.

Si heu de comprar un sintonitzador TDT, jo us recomano uns aparells que porten, a més del conversor del senyal digital, DVD incorporat i, el més important, una entrada USB (i alguns també entrada de tarjetes de memòria de càmeres digitals), ja que així podreu veure pelis gravades tant en format DVD com directament des de l'entrada USB. Van de meravella.
El preu oscil.la entre els 60 i els 70 Euros i els trobareu a botigues d'electrodomèstics i grans superfícies.

9/5/09

La construcció es paralitza a Vilamajor


Segons les últimes dades, a Sant Pere de Vilamajor s'han iniciat en el primer trimestre d'enguany només 3 habitatges, i cap ni un a Sant Antoni de Vilamajor.

S'han acabat no obstant en el primer trimestre 4 habitatges a Sant Pere i 14 a Sant Antoni de Vilamajor.

Veure totes les dades a Anàlisi Socioeconòmica de Vilamajor.

1/5/09

El Consell de Poble està en fals: és urgent la seva reformulació


Fa una setmana, el
Grup Municipal d'ISP, a través de la seva líder, va presentar a l'Ajuntament una instància en relacio amb la reformulació del Consell de Poble, oportuna davant la reunió ordinària del Consell el proper 4 de maig.

Haig de dir que em semblen bé aquestes propostes, i què per tant els hi dono recolzament.

Ara bé, cal a més, i per davant de tot, aplicar el Reglament aprovat. Veiem:

a) El Vice-president és anomenat per majoria absoluta del Consell Plenari, i no pas pel President. No pot ser regidor. (Article 4.1). El Reglament no diu com es presenten candidatures, i per tant és un punt fosc i mal resolt.

b) La reserva nata de llocs a les entitats exigeix el requisit d'estar inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament (Article 6.b), requisit que té uns tràmits que molt poques entitats tenen regularitzat o actualitzat, i què per tant les impedeix de fet ocupar lloc al Consell. L'article 8 especifica uns requisits afegits (en alguns no hi estic d'acord). S'ha de començar per exigir aquest requisit reglamentari.

c) Pel que fa a les Comissions de Treball, la formació de les existents no ha seguit el procediment establert (article 14). En aquestes Comissions s'hauria de limitar la proporció de persones que no fossin membres del Consell respecte les que sí ho siguin, per tal d'evitar situacions paradoxals com les que s'han viscut recentment.

d) Un darrer tema molt important és el de la Borsa de la Ciutadania, que esta formada per una persona de cadascun dels veïnats de Sant Pere de Vilamajor. Article 7 del Reglament.
No s'especifica com es forma la borsa, i com sia que la ciutadania en general està molt allunyada de saber el què passa, hi ha una disfunció molt gran en la elecció (per sorteig) dels seus components.
Curiós també ressaltar que si no es tenen en "propietats territorials", per exemple, si hom viu a Sant Pere de lloguer, o a casa dels avis o pares, no es pot formar part de la Borsa de la Ciutadania (article 7.1 del Reglament).

L'article 6.2 del Reglament, relatiu a la renovació de càrrecs, està realment mal fet, doncs per exemple, les entitats, membres nats, haurien de tenir un tractament com correspon a les representacions col.legiades en un òrgan tanmateix col.legiat.

De la mateixa manera que estic d'acord amb què els representants dels Grups Municipals no siguin Regidors (i aixó honora molt la Lola pel fet de demanar-ho), tampoc els membres directius de les entitats ja representades hauríen de poder optar a la Borsa de la Ciutadania, com ara està passant.


Crec però, que els Regidors electes haurien de tenir veu al Consell, doncs moltes vegades serà important escoltar els seus punts de vista "oficials" i què per tant s'hauria de trobar la manera de què ho poguessin fer, tant a petició pròpia com a petició dels membres del Consell.

També deixa especialment mal fet el procediment de renovació de la Borsa de Voluntaris, aplicant un dret prevalent de renovació per altres dos anys de la persona que ocupa el lloc, sense opció a què entri un altre.

Sia com sia, com que no s'ha seguit el procediment de renovació formal, en definitiva resulta que fa temps que la pràctica totalitat dels membres del Consell ocupen el seu lloc irregularment. És una paradoxa que l'òrgan de representació dels ciutadans pugui tenir legitimitat si està constituït al marge de la seva pròpia normativa.
Aquest és el primer punt que caldria reconduïr, i, si de cas, reformar el Reglament.

Certament, l'ordre del dia tracta de la renovació de càrrecs, i jo em pregunto: s'ha informat als veïnats que poden presentar-se al sorteig per a la Borsa de la Ciutadania?
Doncs la resposta és que no. Per tant, es presentaran els mateixos de sempre, persones vinculades a altres del propi Consell, per tal de fer "més pinya" i tenir més joc en la influència sobre el Consell, com ha vingut passant. Anem malament així.

Està força bé que ISP iniciï la regularització del Consell de Poble sobre noves bases, i des del Consell li donaré suport. En tot cas, també exigiré el compliment del Reglament mentre aquest sigui vigent.