Darreres entrades:

1/9/14

Sobre la retirada de "La Clau de Vilamajor" a l'ex-president Pujol


L'any 1994 l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va concedir la distinció de "La Clau de Vilamajor" al llavors encara President de la Generalitat, en Jordi Pujol.

No se li coneixen mèrits personals en favor del municipi, més enllà d'haver-lo visitat en alguna inauguració i signar els Decrets de concessió d'algunes subvencions a favor del municipi, per raó del seu càrrec.

Comparteix aquesta alta distinció municipal amb en Chistian Valtaud, Alcalde de Genté (2008), població amb la què estem agermanants, i en José Pérez del Rio, oficial de la Marina Mercant (2004), resident al municipi.

Com a destinataris de La Clau, aquestes persones tenen també la Insígnia d'Argent de Vilamajor.

En Jordi Pujol ja no és des de fa unes setmanes, Molt Honorable. Entre d'altres deshonors, ha tornat la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Barcelona. 

Hauria de retornar pel mateix conegut motiu La Clau de Vilamajor?

Si mirem el Reglament d'Honors i Distincions de Sant Pere de Vilamajor, La Clau de Vilamajor s'atorga a persones, entitats o corporacions per a premiar mèrits extraordinars de prestar serveis al poble o dispensar honor a aquest.

He estat sovint crític amb l'atorgament de les darreres distincions municipals en recaure en persones que entent que, tot i destacades en les seves trajectòries personals o professionals i amb alguna vinculació amb el nostre municipi, no han dispensat honor al nostre poble ni prestat serveis en un context de mèrit extraordinari. En definitiva, persones poc reconegudes com a vilamajorencs destacats per la població en general. (Deixo de banda la darrera distinció atorgada, la Insígnia de Bronze, ben merescuda per en Salvador Vidal).
Tampoc en el cas d'en Jordi Pujol, per notória que sigui la persona, li veig res que la faci mereixedora d'una tant alta distinció del nostre municipi, i, en conseqüència, entenc que no se la mereixia ni quan se li va concedir.

Per tant, si ara es decidís, com ha fet la ciutat cap i casal de Catalunya, revocar-li la concessió de La Clau a l'ex-president Pujol (ja no honorable), en aplicació de l'article 12.3 del Reglament (per incòrrer en faltes que aconsellin aquesta mesura) procediment que només pot instar l'Alcalde, serviria, al meu entendre, per aprofitar l'ocasió de recuperar una mica del desprestigi que han perdut les distincions del nostre poble amb la major part dels darrers nomenaments.

En qualsevol cas, es donarà aquest pas?