Darreres entrades:

8/11/16

Récord històric de naixements a Sant Antoni de Vilamajor


L'any 2015, la xifra de neixements ha assolit a Sant Antoni de Vilamajor un récord históric, amb 75 nous nadons al llarg de l'any.

Es supera així el récord del 2006 (73 naixements) que es va repetir al 2010.

Pel que fa a Sant Pere de Vilamajor, l'estadística continua plana, censant-se al 2015 només 33 naixements, al nivell de les acaballes del segle passat.


Evolució dels naixements als municipis de Vilamajor en els darrers 40 anys
Font: IDESCAT.

Dos factors incideixen el l'evolució dels naixements:

- D'una banda la millora de les expectatives respecte de la situació socioeconòmica familiar,
- D'altra, el creixement de la població en edat de procrear.

Estadísticament 2/3 parts dels naixements provenen de dones d'entre 29 i 38 anys. La gràfica següent mostra el nombre de dones d'entre 29 i 38 anys residents als dos municipis, en promig trimestral, en els quatre darrers anys:


Evolució de la població femenina de entre 29 i 38 anys als municipis de Vilamajor: 2013-2016

 Font: elaboració pròpia amb dades dels padrons municipals.
Nota les dades de 2016 corresponen al promig dels tres primers trimestres.


S'observa a Sant Antoni un sosteniment de la població femenina en què es concentren la major part dels naixements, mentre que a Sant Pere la disminució és progressiva.

Amb aixó es constata una major incidència de la millora de les expectatives familiars, sobre tot a Sant Antoni de Vilamajor.

Aprofitem aquest post per anunciar que al mes de setembre la població de Sant Antoni ha assolit la xifra emblemàtica dels 6.000 habitants. 10 anys abans, al juliol de 2006 s'assolien els 5.000 habitants empadronats. (I a l'abril de 2002 s'assolien els 4.000).

A Sant Antoni de Vilamajor s'ha trigat 10 anys i dos mesos en incrementar la població de 5.000 a 6.000 habitants, quan es va trigar sols 4 anys i tres mesos en passar de 4.000 a 5.000 habitants en plena etapa d'expansió poblacional.

Farem l'anàlisi detallada d'aquí a uns dies.