Darreres entrades:

22/10/15

El "miracle" de l'ocupació del govern del PP: més precarietat

Variació dels treballadores afiliats a la Seguretat Social per tipus de contractació: desembre 2011-setembre 2015


Sense comentaris...

16/10/15

Dos anys de millora de l'ocupació a Vilamajor


Des del començament de la crisi, als municipis de Vilamajor es van perdre uns 380 llocs de treball (*), arribant al mínim just fa dos anys, al setembre de 2013.

Des de llavors, l'ocupació ha anat creixent de forma sostinguda en alló equivalent a uns 54 llocs de treball en promig anual:


Evolució dels llocs de treball (*) als municipis de Vilamajor: 2005-setembre 2015

Una de les primeres observacions que es pot fer és que tant a Sant Pere com a Sant Antoni, la recuperació es fa amb una empenta similar, d'uns 27 llocs de treball de creixement en promig anual, creixement absolut que en dos anys ha estat exactament igual a Sant Pere que a Sant Antoni de Vilamajor.

La segona consideració és que la més intensa pèrdua de llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor ha propiciat que, des de fa més de dos anys, Sant Antoni de Vilamajor superi a Sant Pere en nombre total de persones ocupades. I sembla que aquesta serà la tendència de futur, un cop esmorteït el predomini de les grans empreses al municipi de Sant Pere.Diferència de llocs de treball (*) entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor: 2004-setembre 2015
Nota: Actualment Sant Pere té 39 treballadors menys que Sant Antoni.

Diferència que arriba als seus mínims històrics si ens fixem només en els assalariats, que actualment són gairebé els mateixos quan al 2010 Sant pere superava de 230 a Sant Antoni (Sant Antoni de Vilamajor, però, sempre ha superat a Sant pere en nombre i proporció d'autònoms).


Diferència de llocs de treball (*) assalariats entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor: 2004-setembre 2015 
 Nota: Actualment Sant Pere té 26 llocs assalariats més que Sant Antoni.


Cal assenyalar també que l'ocupació s'ha sostingut, fonamentalment a Sant Pere de Vilamajor, amb la transformació de llocs assalariats per llocs de treball per compte propi. En efecte, des de l'inici de la crisi, en aquest municipi s'han perdut 201 llocs de treball assalariats i en canvi a data d'avui, el nombre d'autònoms ha crescut de 40. També a Sant Antoni l'ocupació autònoma ha resistit millor a la pèrdua d'ocupació, fenòmen que s'ha valor tenint en compte la transformació de llocs assalariats en obligats autònoms i una certa precarització de l'activitat d'aquest col.lectiu. 

A l'inici de la crisi, només un 34% dels treballadors de Sant Pere eren autònoms (43% a Sant Antoni) i a setembre de 2015 els autònoms representen el 42% del total (46% a Sant Antoni).

 Evolució dels llocs de treball (*) per compte propi als municipis de Vilamajor: 2005-setembre 2015

Els assalariats de Sant Antoni de Vilamajor, en mitja anual, es sitúen a setembre de 2015 en un nombre similar al què existia al juliol de 2010, mentre que a Sant Pere de Vilamajor aquest colectiu es sitúa a nivells de juliol de 2005 (sí, nivells de fa 10 anys).


 Evolució dels llocs de treball (*) assalariats als municipis de Vilamajor: 2005-setembre 2015

Des del setembre de 2013, quan s'inicia la senda del recreixement de l'ocupació als municipis de Vilamajor, a Sant Antoni s'han recuperat 14 llocs de treball autònoms i 40 d'assalariats, mentre que a Sant Pere de Vilamajor les dades són de 30 autònoms i només 24 assalariats.

Cal esmentar per acabar que a juny de 2015, a Sant Antoni de Vilamajor hi vivien 2.480 persones cotitzant a la Seguretat Social, i en canvi només hi havia al municipi 1.263 llocs de treball cotitzant a la Seguretat Social, és a dir amb un dèficit de llocs de treball de 1.217, o dit d'altra manera, a Sant Antoni només hi havia, a juny de 2015, una cobertura del 51% dels llocs de treball necessaris per fer equvaldre el nombre de persones que treballen amb els llocs de treball disponibles en el municipi. A Sant Pere aquesta cobertura era del 70%. Les cobertures baixen al 45% i al 61% respectivament si considerem també les persones en situació d'atur. (Veure al respecte aquesta anàlisi: enllaç).


(*) Totes les dades comentades i reflectides als gràfics són mitjes anuals mòbils, és a dir séries desestacionalitzades que representen promitjos anuals de les variables, i no pas dades puntuals observades en cada mes. Així mateix, les dades corresponen a treballadors residents als respectius municipis, afiliats als respectius règims de cotització a la Seguretat Social, observats el darrer dia de cada mes.