Darreres entrades:

16/3/18

2018: "La Fàbrica" s'ens jubila


Avui per avui, l'edat legal de jubiliació s'estableix en els 65 anys.

Enguany tenim un nou jubilat d'excepció a Sant Pere de Vilamajor: la fàbrica de Piensos Picart fa 65 anys. Toca jubilar-se.


Aqui acaba un llarg recorregut d'una de les indústries amb més solera del nostre municipi, i també la més polémica.

Actualment factura més de 16 M€, amb un Patrimoni Net de 8 M€ i uns guanys d'explotació superiors al mig milió d'euros. Una empresa financerament molt sanejada. És la capçalera d'un important grup empresarial del sector, amb Picart Pets Care, S.L. a La Bisbal del Penedès i Explotacions Ramaderes Albert, S.L. domiciliada a Llinars del Vallès. La família també és socia de Can Derrocada, S.L., titular entre d'altres de la gran -i malograda- finca de la zona esportiva de Can Derrocada, apart d'interessos en una altra gran immobiliària, aquesta domiciliada a Granollers.

El 2014 es va signar un nou conveni entre l'Ajuntament i els responsables de les empreses involucrades: Piensos Picart, S.A. i Explotacions Ramaderes Albert, S.L. que es va incorporar al Text Refòs de la Modificació Puntual del POUM-PAU-4.

En aquest conveni es determina que en els primers sis anys de la vigència del POUM, la fàbrica de Pinsos Picart ha d'aturar l'activitat, traslladar-se i desmantellar les instal·lacions. Com sia que el POUM es va publicar al DOGC el 16 de febrer de 2012, avui fa un mes que s'ha exhaurit el termini per tancar la fàbrica.

Textualment: 

"El trasllat gradual de l'activitat que porta a terme l'entitat mercantil Piensos Picart, S.A. es portarà a terme durant el primer sexenni de vigència del POUM, a partir de la data de publicació en el DOGC".[La redacció no és gaire fina...]

"L'activitat que porta a terme l'entitat mercantil Piensos Picart, S.A. cessarà totalment el seu funcionament dins el primer sexenni de vigència del POUM segons la seva publicació al DOGC número 6068 de data 16 de febrer de 2012".

"L'incompliment per part de Piensos Picart, S.A. de qualsevol de les obligacions establertes en el present Conveni facultarà a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a procedir a la clausura de l'activitat".

A data d'avui, doncs, ja s'hauria d'haver cessat totalment l'activitat de la fàbrica i resta en mans de l'Ajuntament procedir a la clausura immediata de l'activitat.

El conveni obliga també a què en un termini màxim de 6 mesos es procedeixi al desmantellament de totes les instal·lacions destinades al procés productiu, podent deixar en peu però les edificacions destinades a magatzem i a oficines, mentre no s'executi l'edificació del sector. Definitivament, les instal.lacions fabrils hauran de ser "enderrocades" (casualitat dels noms) abans del 16 d'agost de 2018.

Apreciant que els promotors immobiliaris no tenen pel moment interès en convertir el nucli urbà del nostre municipi en un veritable poble, potser haurem de veure l'esquelet del jubilat per uns quants anys més... O potser no.

Tota la franja que dóna al carrer Nou ha de ser destinada a locals comercials (ni més ni menys que 1.052 m2), i per primera vegada, dels 47 habitatges previstos, 36 hauran de ser de protecció pública (en règim general i concertat). Una gran illa on ves a saber què passarà amb la Masia de Can Derrocada, que en un primer conveni havia de passar al municipi, però quina expropiació forçosa es va enretirar en una nova versió.

(El solar davant de la masia -pati de maniobres de la fàbrica nova- quedarà, junt amb una tercera part de l'illa de l'Avinguda de St. Elíes, la que toca a la carretera, com a verd públic. I per cert, la piscina de la zona esportiva de Can Derrocada fins les pistes de tennis, quedarà per al municipi com a equipament).

Desitjo una llarga vida a la nova indústria de Pinsos Picart allà on s'instal·li i una propera nova vida fent poble a la fàbrica que s'ha jubilat. Igualment cal esperar que la seu social no marxi del poble que la va veure nèixer com a Societat Anònima un dia de Sant Esteve del 1966.