Darreres entrades:

12/12/18

PICART: episodi final d'una deshonestitat

El 27 d'abril de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencià a favor de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, obligant a la restauració de la realitat física alterada per les obres de construcció industrial adossades a la masia de Can Derrocada. L'Ajuntament mai ha exigit el compliment d'aquesta sentència.

El Conveni Picart facultava expressament a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a procedir a la clausura de la indústria si a data 16 de febrer de 2018 no s'aturaven les activitats industrials i a 16 d'agost de 2018 no es desmantellaven les instal.lacions industrials. L'Ajuntament s'ha passat messos mirant cap un altra banda.

El 12 de setembre de 2018, a instàncies de qui escriu, el Síndic de Greuges de Catalunya prengué cartes en l'assumpte després d'una série d'instàncies adreçades a l'Ajuntament, la primera ja al maig de 2018 i la darrera el mateix 12 de setembre de 2018.

L'Ajuntament, impassible, no ha fet res, de res... fins el 25 de setembre de 2018, amb el decret 679/2018, iniciant un expedient de protecció de la legalitat urbanística adreçat a ordenar el cessament de l'activitat i el desmantellament de les instal·lacions. En la mateixa data, també es va iniciar un expedient sancionador.

L'Ajuntament ha trigat 7 mesos per exigir el cumpliment del Conveni Picart i 17 mesos sense exigir el compliment de la sentència del TSJC.

I a data d'avui, ja han passat dos mesos i mig i no en sabem res més de l'assumpte. La raó jurídica de l'Ajuntament és contundent. Només tristes i deshonestes maniobres dil.latòries per part de Piensos Picart poden ajornar el cumpliment de la legalitat.

La pregunta que em faig és: quan haguès trigat l'Ajuntament si aquest que escriu no hagués près cartes en l'assumpte, després que dia rera dia, nit i dia, de dilluns a dissabte, els estridents ventiladors de la sitja de la fàbrica, incomplint la normativa acústica general i el mapa acústic de Sant Pere de Vilamajor continuaven escupint el seu soroll?

Em deien uns bons amics: "La fàbrica no plegarà fins que els roti". Doncs bé, l'any de la seva jubilació, la fàbrica haurà de plegar. Plegarà, com és de Llei, i tant que plegarà!