Darreres entrades:

16/6/16

Sant Pere de Vilamajor queda petit


La Mercè Prat deixa l'Ajuntament.

Altres ideals, més llunyans, més simbólics i potser més enriquidors reclamen la seva presència.

Picar pedra és dur quan hom no pot canviar el món des d'un petit poble del Baix Montseny.

Servir els veïns es deu fer difícil quan hi ha d'altres que arriben de molt lluny per viure el món que els nostres avis, pares i nosaltres mateixos, renunciant a moltes coses, hem aconseguit tenir.

Hi ha moltes maneres de servir el poble: la Mercè n'ha triat una altre de més engrescadora.

Que facis grans coses, Mercè !!!

15/6/16

La població de Sant Pere de Vilamajor recupera els nivells de 2012


En els darrers mesos, la població de Sant Pere de Vilamajor s'està recuperant a molt bon ritme, fins el punt que aquest abril ja ha recuperat el rècord màxim d'habitants que va assolir al novembre de 2012, 4.313 habitants:

Evolució de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor. 2011-abril 2016

S'han trigat més de 40 mesos per restablir els nivells de població previs a la caiguda demogràfica, que va tenir el punt més crític al desembre de 2013: en un sol any es van perdre 55 habitants.

Nogensmenys, a l'estiu de l'any passat es trenca radicalment la tendència, i en els darrers 8 mesos la població de Sant Pere de Vilamajor ja ha crescut de 50 persones.

Pel que fa a Sant Antoni de Vilamajor, la recuperació de la població està sent molt vigorosa: 150 persones en els darrers 12 mesos, enfilant-se cap als 6.000 habitants als que, al ritme actual, ben segur s'arribarà a finals de 2016.

Evolució de la població empadronada a Sant Antoni de Vilamajor. 2011-abril 2016

La recuperació, després de 2 anys i mig de creixement poblacional pràcticament nul, es va iniciar a la primavera de l'any passat, adelantant-se un trimestre a la iniciada a Sant Pere de Vilamajor, i repuntant a un ritme molt major que en el poble germà.

No hi ha hagut però a Sant Antoni una caiguda tant acusada de la població en aquesta crisi; a penes una dotzena de persones, però en qualsevol cas, tenint en compte els creixements vegetatius de la població, el fet és que tant a Sant Antoni, com molt més a Sant Pere de Vilamajor, hi ha hagut emigració neta en aquesta etapa. 

Si sumem la població dels dos municipis es veu l'evolució consolidada, que és molt semblant a la que ha tingut Sant Antoni de Vilamajor:

Evolució de la població conjunta empadronada a Vilamajor. 2011-abril 2016

Només en l'any 2013, el més negatiu, es van perdre prop de 100 habitants en conjunt, reprenent amb força des de la primavera de l'any passat, creixent de 200 persones en aquesta darrers dotze mesos, i arribant a l'abril de 2016 a un nou récord històric de 10.240 habitants en la suma dels dos municipis.

La diferent evolució de la població de Sant Pere i la de Sant Antoni de Vilamajor ha significat una augment de la diferència de població entre els dos municipis, de manera que en els tres anys de miratge previs a la depressió, Sant Pere va "esgarrapar" 140 habitants a la diferència de població entre els dos municipis, arribant al mínimi a l'estiu de 2011, de tant sols 1.303 habitants de diferència:

Evolució de la diferència de població entre els municipis de Vilamajor. 2003-abril 2016

La major i millor recuperació de la població de Sant Antoni ha fet però, que les diferències es tornessin a enxamplar a partir de finals de 2014, arribant aquest abril passat, a més de 1.600 habitants per sobre de Sant Pere de Vilamajor. En termes relatius, no obstant, la població de Sant Antoni de Vilamajor continua situant-se a l'entorn del 58% de la població conjunta dels dos municipis, similar des de fa 15 anys.

En definitiva, bones notícies per al desenvolupament econòmic i social dels municipis de Vilamajor, tot i que es constata que Sant Antoni està tenint una major taxa de recuperació, també en termes de llocs de treball perduts i recuperats.
 
Notes metodològiques: Totes les dades i anàlisis d'aquest article es basen en les dades de població empadronada a Sant Pere i sant Antoni de Vilamajor, proporcionades trimestralment a partir de 2012 pels propis Ajuntaments (dades provisionals) i actualitzades amb els respectius Padrons anuals definitius. Les dades intermèdies han estat estimades a partir dels tractament estadístic de dades mensuals procedents del Cens Electoral.
Les dades puntuals de cada mes així obtingudes s'han promitjat en termes de mitja mòbil anual, als efectes d'eliminar les variacions puntuals de població que es donen cada mes. els resultats així tractats són més adequats per a l'anàlisi estadística, per quant signifiquen la població que, en promig, ha estat empadronada en els darrers dotze mesos en el mes de referència, i no pas en el darrer dia de cada mes.

Agraeixo un cop més als ajuntaments de Sant Pere i sant Antoni de Vilamajor, i a les persones encarregades de les dades dels padrons, la seva col·laboració sempre puntual en facilitar-me dades actualitzades, sense les quals aaquesta mena d'anàlisis no seríen possibles.