Darreres entrades:

8/7/15

Com girar la truita (sense tocar els ous)


Acord del Ple de 30 de juny de 2015, a proposta del Grup Municipal d'ERC:

Primer.- Establir una dedicació exclusiva pel càrrec d’alcaldessa.

Retribució bruta anual de 31.764 euros.

Regidor d’ Urbanisme, Medi Ambient, Obres i Serveis i Equipaments.
Dedicació: Parcial 45%
Retribució: 12.192 euros bruts anuals.

Resta de Regidors i Regidores amb delegació de funcions.
Dedicació: Parcial 40%
Retribució: 10.843,32 euros bruts anuals.

Als anteriors imports cal afegir les quotes patronals a la Segureta Social, que signifiquen de l'ordre d'un 30% més.

Deduïnt dels salaris bruts les perceptives retencions a compte de l'IRPF i de les quotes del treballador a la Seguretat Social resulta:

-----------------------------------------

Alcaldessa: salari net 2.082 Euros mensuals.
Regidor d'Urbanisme: salari net 880 Euros mensuals.
Resta de Regidors: salari net 792 Euros mensuals.

Nota: aquests sous nets estan calculats atenent a circumstàncies familiars mitjanes. Apel.lo a la transparència que guia el mandat de l'actual Govern Municipal perquè s'ens donin els imports reals de cada Regidor.
-----------------------------------------

Moció presentada pel Grup Municipal ERC-RCat el 22 de desembre de 2011, aprovada pel Ple:

L' Organigrama del personal de l'Ajuntament ens sembla suficientment extens com per donar cobertura a totes les necessitats que pot tenir el municipi en l’actualitat i el futur pròxim.

Els ciutadans no entendrien que, en el context actual de crisi econòmica, hi hagi unes remuneracions que no s'ajustin a les necessitats reals del nostre municipi i que no estiguin d'acord amb les de la resta de treballadors públics.

La dedicació de l'Alcalde, com a coordinador de la feina dels regidors i dels treballadors municipals, atès l'actual context de crisi econòmica amb disminució de l’activitat general a tots els municipis, ha de ser parcial i suficient amb mitja jornada. Prenent com a base la remuneració de la legislatura 2007-2011 i la retribució de 1.600€ nets que es presenta a la proposta amb dedicació complerta, aquesta retribució se situaria en un
total de 800€ mensuals nets. Aquesta proposta no produeix cap rebaixa salarial, al contrari de la que sí que han patit els treballadors públics.

Tenint en compta les recomanacions de l'Associació Catalana de Municipis, en la qual es recomanava que els regidors amb delegacions expresses haurien de percebre, atenent a les tasques delegades, entre un 30% i un 60% de la retribució de l'Alcalde, proposem una dedicació parcial amb una retribució total de 400€ mensuals nets, equivalents a un 50% de la retribució de l'Alcalde. Creiem que aquesta proposta no és lesiva per a cap persona , en tractar-se de regidors que s'incorporen de bell nou al Consistori i que no tenen cap rebaixa en el seu salari que pugui significar una disminució en la previsió d'ingressos percebuts fins ara.

-----------------------------------------
En resum:

Alcalde: salari net 800 Euros mensuals.
Regidor d'Urbanisme: salari net 400 Euros mensuals.
Resta de Regidors: salari net 400 Euros mensuals.
 -----------------------------------------

Què poc duren les paraules quan s'en fan frases grandiloqüents.
Què poc costa convèncer d'una cosa quan interessa i què poc fer el contrari quan interessa.
Cóm de prop del populisme es diu i de lluny s'en fa.

3/7/15

El PP i l'estadística del pollastre. Al loro, que no os engañen !

Aquesta setmana, en publicar-se el registre de persones apuntades als registres de l'atur, els gallets del PP treuen pit: "Ya hay menos parados que los que había cuando el PP empezó a gobernar", cacaregen.

Veiem-ho en el gràfic:

Evolució mensual dels aturats registrats


Certament, a juny de 2015 hi ha menys aturats que al desembre del 2015, exactament 302.055 persones menys.

Aquesta setmana, en publicar-se el registre de treballadors ocupats afiliats a la Seguretat Social, els gallets del PP treuen pit: "Gracias al PP hoy hay los mismos ocupados que había cuando el Pp empezó a gobernar", cacaregen.

Veiem-ho en el gràfic:

Evolució mensual dels treballadors ocupats (cotitzants a la Seguretat Social)

Certament, al juny de 2015 hi ha si fa o no fa els mateixos ocupats que hi habia al desembre de 2011, exactament 26.473 ocupats més (però 400.000 contractes temporals més).

Fin aquí, tot impecable, pero... és substancialment mentida. M'explico i ho explico amb l'estadística del pollastre. Aquesta estadística diu que si jo em menjo un pollastre i tu no t'en menges cap, cadascú es menja mig pollastre. Capteu la idea?

Apliquem'ho al tema que tractem: si fa un any em venia menjant un pollastre cada mes, per passar-ne a menjar mig, però al cap d'un any ja m'en menjo un: puc dir que mejava el mateix fa un any que en darrer any? Òbviament no, doncs encara que fa un any em mengés un pollastre i ara també, en el darrer any no he pogut arribar a menjar-me un pollastre cada mes, cosa que fa un any si que podia. Conclusió: passo més gana, encara que en aquest mes m'hagi menjat un pollastre com ho feia al llarg de tot l'any passat.

Veiem aquesta paradoxa en el següent gràfic:

Evolució mensual dels aturats registrats. Mitjana anual I pel que fa a l'ocupació, en aquest altre gràfic:


Evolució mensual dels treballadors ocupats (cotitzants a la Seguretat Social). Mitjana anual


Aquests dos gràfics estan fets exactament amb les mateixes dades de base que els anteriors, però els segons permeten comparacions temporals més acurades.

Pel que fa a l'atur, observem que a juny de 2015 encara hi ha uns 155.000 aturats més que al desembre de 2011.

Pel que fa a l'ocupació, observem que encara no s'han recuperat ni la meitat dels llocs de treball que existien en començar a governar el PP, doncs encara manquen 690.000 llocs de treball per arribar als que hi havien al desembre de 2011.

On està el truc? 
La primera comparativa agafa les dades puntuals (aturats o ocupats d'un mes) i les compara amb les dades puntuals d'un altre mes (per exemple de fa un any o des de que el PP va començar a governar). ës com si una empresa comparés la facturació d'un mes amb la d'un altre mes anterior.

la segona comparativa el que fa és computar les dades mitges de l'any en el mes en què s'observa l'atur o l'ocupació (suma de les dades dels 12 darrers mesos dividit entre 12): ens dona els ocupats o aturats mitjos que hi havia en un periode considerat, i els compara amb els aturats o ocupats mitjos que hi ha en un periode anterior. Així s'aconsegueix observar més pròpiament la tendència de la série de dades observades.

En conclusió, sense deixar de ser cert el què cacaraqueja el PP, segons l'estadística del pollastre, encara està força lluny de la realitat: no ens estem menjant encar el pollastre de cada mes com abans del PP.

Per cert, l'atur baixa sobre tot perquè moltes persones han deixat d'apuntar-se als registre d'atur (perquè ja no els interessa o perquè han marxat) En concret, des del desembra del 2011 fins al juny del 2015, 460.000 persones han deixat d'apuntar-se a l'atur; i aixó que encara hi ha 155.000 aturats més que quan el PP va entrar al govern. 
És a dir, dels 610.000 aturats més que es van generar des del desembre del 2011 fins el máxim de 5.040.000 aturats del febrer del 2013, s'han rebaixat fins el juny de 2015 466.000 aturats (encara en queden 155.000 per arribar al desembre de 2011).

Quedem-nos amb la dada: des dels màxims a què s'ha arribat durant el govern del PP s'han rebaixat 466.000 aturats (455.998 exactament). Però resulta que 460.000 persones han abandonat les llistes de l'INEM, i no perquè trobessin feina (exactament 460.535). Paradoxal, oi? (*).

(*) Al desembre de 2011 hi havia, de promig anual, 21.688.000 perrsones entre els inscrits com aturats i els inscrits (cotitzants) com ocupats. Al juny de 2015, tot just fa un any, es va arribar al mínim, amb 21.089.000 persones entre registrades a l'atur o treballadors cotitzant a la Seguretat Social: s'havien perdut 599.000 persones dels registres (aturats que havíen dessistit o economia submergida). Actualment hi ha 21.228.000 persones registrades, entre aturats i cotitzants: 460.000 menys que les què hi havia quan el PP va començar a governar. On estan? si han trobat feina legal ja compten, doncs estan registrats entre els treballadors cotitzants a la Seguretat Social. només poden ser, doncs, treballadors que han "marxat" de les llistes de l'atur o aturats (i ocupats legals) que han sortit dels registres i estan en l'economia submergida:

Evolució dels aturats registrats + treballadors ocupats (cotitzant a la Seguretat Social). Mitjana anual