Darreres entrades:

26/1/11

La Plaça Montseny: una oportunitat perduda (remake)

L'any 2005, quan era membre del la Junta d'una ara desprestigiada Associació, vaig presentat al llavors Alcalde Joan Bruguera una sèrie de propostes per incorporar al POUM-2005. Entre aquestes cal destacar-ne dues que finalment es van incorporar a aquell antic Avantpla del 2005: el camí de Can Tona i la peatonalització de la Plaça del Montseny. Ambdues propostes van ser incloses i han estat tanmateix refrendades pel Poum-2008.

El camí de Can Tona és ja una afortunada realitat. Ara li ha tocat el torn a la Plaça del Montseny.

 
La reforma total de la plaça no ha estat possible per restriccions pressupostàries, decisió que en el seu dia va ser àmpliament criticada pels veïns, per l'AVVSPV i pels grups polítics a l'oposició.

Calia fer quelcom, però. I així s'ha fet, una vegada més.

La solució proposada és aquesta:


Total, com fins ara, llevat de la peatonalització del carrer Comtes de Barcelona. No deixa de ser una xapusa. Xapusa deguda a la ferma oposició dels veïns de la plaça que veien com les SEVES places d'aparcament eren suprimides.
Fixeu-vos en l'esquema, per exemple com els aparcaments en bateria estan dibuixats de manera que en fan l'accés impossible: haurien d'anar girats a l’inrevés. Diuen que es pretén que els cotxes aparquin marxa enrera. I està molt bé posar places reservades per a discapacitats (potser la primera en tota la història del municipi), però no com s'ha fet, una de penjada al mig del no res.
No es podien suprimir les 8 o 10 places d'aparcament que actualment -de forma inapropiada- hi ha al voltant de la plaça: aquest ha estat l'únic objectiu de la reforma.

Malgrat haver estat aprovada la reforma integral tant en el POUM-2005 com en el POUM-2008, sense que, pel què es sàpiga, cap veí presentés en el seu dia cap al·legació, ara, oposició i AVVSPV callen la nova solució. Una solució que ben mirat només és d'ordenació del trànsit.

I el fet de no canviar el sentit del carrer Can Parera del Pla provoca un trànsit afegit que es pot estalviar.

No ha faltat valentia en la solució definitiva, només li ha mancat a l'Alcalde Llesuy les poques ganes que té d'obrir un altre front de crispació d'eliminar uns altres "drets" adquirits pels sacrosants habitants del nucli.

Ben mirat, tot el què s'ha fet, pel que fa a la plaça, és recondicionar-la, sense cap més guany que substituïr arbrat i bancs, és a dir cap millora substancial en l'ús central que té l'indret i què en definitiva hauria d'haver estat l'objectiu a aconseguir, arrodonint de manera magnífica la peatonalització del carrer Contes de Barcelona.

Hem anat enrera amb aquest pas endavant.

Poc hagués costat pensar una mica més i fer un altre solució, com és aquesta:

Fins que els carrers Barcelona i Ginebró s'obrin totalment, no es pot tancar la part nord de la plaça, però si la part sud. El carrer Can Parera del Pla aniria en sentit ascendent i giraria a la dreta en arribar al carrer Ginebró, al contrari de com ara. La mobilitat d'aquests veïns evita el trànsit per la plaça.
El pas de vianants de la part nord (davant el súper) hauria d'anar més a la dreta, fins arribar a les cantonades.

Quedaria una esplèndida plaça de 450 m2 que serviria per a moltes activitats (adhuc l'ampliació del mercat setmanal) i connectada amb el parc existent i el nou carrer per a vianants. En conjunt, 1.200 metres quadrats de plaça al bell mig del nucli.

Certament no hi ha diners per fer una voravia definitiva, però mentrestant unes bigues de fusta fent de vorera de contenció i un reompliment de terra podríen fer els efectes a un cost insignificant.

La pèrdua de llocs d'aparcament compensa de llarg el guany molt notable. En tot cads es contempla l'aparcament a la part nord de la plaça, a dreta i esquerra, de manera que -en desplaçar fins la cantonada el pas de vianants del súper, relativament es guanyen en el mateix indret 2 places d'aparcament. El model proposat per l'Ajuntament és de 6 places d'aparcament més 1 per a discapacitats, i 4 més en horari restringit. El plantejament que faig és de 9 places d'aparcament permanents. Si fos absolutament imprescindible, es podria retallar a la dreta la nova plaça per tal de permetre l'aparcament en bateria perpendicular de fins a 4 cotxes.

Sobren crits i falta imaginació quan es parla de millorar. Però ja se sap, els neourbanites nuclimilitants han de poder aparcar els seus cotxes.