Darreres entrades:

19/12/08

Perillositat de la carretera BV-5108

Acaba de sortir publicat l'estudi EuroRAP-2008 que, elaborat pel RACC analitza la perillossitat de les carreteres espanyoles, entre les qulas prop de 300 trams corresponents a Catalunya.

La carretera de
Cardedeu a Cànoves (BV-5108), que en l'edició de l'any passat figurava en segona posició de perillositat de totes les carreteres catalanes de més de 5.000 vehicles diaris, amb un RISC MOLT ELEVAT, en la edició d'enguany ha baixat a la vuitena posició, assolint encara però un RISC ELEVAT.

Les 10 carreteres catalanes amb més risc d'accident
Font: EuroRAP. Fundació RACC, 2008.

Aquesta situació es deriva de la combinació de dos factors:
  • D'una banda el creixement de la intensitat diària mitjana de trànsit, que ha passat de 6.154 vehicles diaris a 6.443 vehicles diaris,
  • I de l'altre la disminució dels accidents mortals o amb ferits greus que ha passat de 2,7 en el trienni 2004-2006 de l'edició de l'EuroRAP-2007, als 2,0 accidents promig dels anys 2005-2006-2007 que és el que analitza la present edició.
Considerant la probabilitat de patir un accident amb víctimes greus o mortals a la carretera BV-5108, aquesta via ocupa la posició 74 de les 280 carreteres analitzades, amb una probabilitat del 0,85 accidents greus per milió de desplaçaments, que és pràcticament el doble de probabilitat que en el conjunt de les vies analitzades en l'estudi (0,46 per milió).

A continuació es resumeixen les dades pel que fa als trams analitzats del Vallès Oriental:

La perillositat de les carreteres del Vallès Oriental
Font: EuroRAP. Fundació RACC, 2008.

Celebrem aquesta evolució d'una carretera tant controvertida, que ja va causar un intens debat a la xarxa.

Val a dir, en qualsevol cas i renegant de qualsevol accident que es produeixi, que la representativitat de cadascuna de les vies analitzades en l'estudi s'ha de tenir en compte, doncs quan més curt és el tram, més incidència te quant a perillositat les dades resultants. Així, per exemple, el tram amb més accidents mortals o amb víctimes greus és el de l'AP-7 de Cambrils a Tortosa, amb 17 de promig en els tres darrers anys. No obstant, aquest tram té 55 km i ocupa la posició 195 de perillositat en relació amb els 280 trams analitzats.

Només cal fixar-se en els tres tams del Vallès Oriental amb més perillositat; no tenen més de 4 km de llargària en promig.
D'aquesta manera, només que a la BP-5109 hi hagués (Déu ens guardi) un sol accident amb víctimes, passaria a ocupar el primer lloc de perillositat de totes les carreteres de Catalunya.

(Més informació)

Veure a més les causes dels accidents del 2007.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: