Darreres entrades:

6/3/12

Plantilles dels Ajuntaments de Vilamajor: les diferències

Relació de llocs de treball als Ajuntaments de Sant Pere i de Sant Antoni de Vilamajor, 2011
Font: Pressupostos i Plantilles 2011. (No inclou modificacions posteriors a la publicació).

Comparant les dues plantilles, ja es veuen els dos factors diferencials de Sant Pere de Vilamajor respecte Sant Antoni:
  1. La dispersió territorial: 13 persones de Brigada a Sant Pere contra 10 (incloses les 2 persones de neteja de dependències municipals), a Sant Antoni.
  2. El manteniment de les Escoles, especialment l'Escola Bressol a Sant Pere de Vilamajor.
El pressupost de Personal per al 2011 és a Sant Pere de Vilamajor de 1.722.179,34 €, i a Sant Antoni de Vilamajor de 1.305.420 € (estranya tanta diferència).

Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.

5 Comentaris. COMENTEU-HO:

Anònim ha dit...

Resta sumar els sous de l'alcalde i regidors , que de bé segur els hi pugen
http://www.vilamajor.cat/

Anònim ha dit...

L’ Ajuntament ha reunir-se per celebrar sessió del Ple extraordinari el proper dijous dia 8 de març a la Sala Orila de La Rectoria, a les 21 hores, per tal de tractar el següent ordre del dia:
1.- Organització i funcionament de l’ajuntament.
Primer.- donar compta de la resolució d’alcaldia de 24 de febrer de 2012, de nomenament de tinents d’alcalde i delegacions d’atribucions a regidors.
Segon.- donar compta dels membres components de la junta de govern.
Tercer.- proposta de nomenament de representants de l’ajuntament a òrgans col•legiats.
Quart.- periodicitat de les sessions del ple i junta de govern.
Cinquè.- donar coneixement de la resolució de delegació de competències d’alcaldia a favor de la junta de govern.
Sisè.- proposta de delegació de competències del ple a favor de la junta de govern.
Setè.- determinació de la dedicació, retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació.
Vuitè.- creació de comissions informatives.

Sant Pere de Vilamajor, 5 de març de 2012.


VAL LA PENA ANAR-HI!!!!
TOTHOM AL PLE!!!!!!

Anònim ha dit...

Al pressupost ja estan incloses les retribucions de regidors i alcalde. La diferència amb Sant Antoni s'hauria de mirar per llocs de treball, ja que a administració general estan els sous de secretari, tècnics i administratius/ves. A la brigada estan el/la cap de brigada, els oficials i els peons. A l'escola bressol, la de la directora, la de les tècniques i les auxiliars. A més, en aquesta taula de la plantilla no estan inclosos els càrrecs electes, ja que no formen part de la plantilla, tot i que l'import del pressupost sí que els hi inclou.
Em consta, per altra banda, que la plantilla de Sant Pere, en general, está als nivells inferiors de remuneracions respecte de la resta d'ajuntaments. I dic en general, perquè n'hi ha uns quants sous que desvirtuen aquesta mitjana baixa (secretari, cap de serveis, têcnics comptable i jurídic, tècnic de comunicació,...) La resta tenen sous discrets i no són els culpables d'aquesta diferència amb Sant Antoni. I, si no, que els publiquin!!!!

Anònim ha dit...

si , que els publiquin!!!!

Anònim ha dit...

Calcula per 7 els sous de regidors amb dedicació d'alcalde i per 3 anys.
Poca vergonyes