Darreres entrades:

3/1/09

Fantasmes...? Fantasmes!

Acabo de llegir el darrer article que ha publicat el grup d'ISP en el seu lloc web.

Estic d'acord pel que fa a l'inadequació de gastar diners per al cobriment de la piscina de Can Ram, com ja he manifestat en diverses ocasions en els espais de Vilamajor en Xarxa.

Però no escric per aixó, sinò perquè em dono per al.ludit en la frase:

"El senyor Alcalde va portar a la reunió de treball la seva decisió ben presa; tant és així, que, fins i tot, va haver-hi una filtració a un dels blogs que parlen de St. Pere, abans que es comuniqués als regidors de la Corporació quins eren els projectes a, “teòricament”, consensuar".

No sé d'on treuen aquesta informació, ja que és falsa. Si es refereixen a la meva autoria, mai s'ha publicat, com és apreciable només llegint, cap informació prèvia dels projectes en els blocs que Per SPectiva administra. Tampoc, que jo conegui, han existit filtracions a ciutadans normals (ni a mí tampoc, en absolut) abans de què els regidors coneguessin els projectes que es pensaven presentar.

Lamento, doncs, si es refereix a alguns dels meus blocs, que es publiqui aquesta falsedat en el seu web o en el proper número de La Clau de Vilamajor.
Lamentaria doncs haver estat utilitzat per insinuar que el Govern, o en concret el nostre Alcalde, han actuat de forma deshonesta i vergonyosa en aquest afer, que en definitiva es la única finalitat de l'escrit.

Demano doncs, que o bé ens facin saber a quin bloc es refereixen, o bé que, en honor a la veritat, s'abstinguin de publicar aquest comentari, doncs no seria propi de persones que vulguin ser considerades honestes.


Ens haurem d'anar acostumant a què es faci política de la fal.làcia?

I posats a fer, tres reflexions:

- Política i Participació són dos components perillosos d'anar barrejant: és que ara es vol contaminar la Participació amb (una determinada forma de fer) la política?
- La participació ciutadana és per als ciutadans d'apeu: els polítics, millor, els representants polítics dels ciutadans, tenen els seus espais, les seves prerrogatives i els seus privilegis per participar dels assumptes públics. Només faltaria que ara, també, alguns volguessin ocupar l'espai que solets han perdut en la gestió pública i anar a contaminar la participació ciutadana.
- Participar, és prendre part activa. Està molt bé criticar un o altre projecte d'inversió, però, per prendre part activa, seria preferible que ens expliquessin els projectes que haurien presentat, així com a mínim també podríem valorar-los.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: