Darreres entrades:

18/3/20

Coronavirus: ja es pot demanar l'ajornament de les quotes de cotització a la Seguretat Social

Avui ha sortit la regulació del "paquet" de mesures del Gobierno de Espanya per tal de paliar la ruina econòmica de les restriccions imposades per la resposta a la crisi del Covid-19.

Per als autònoms només hi ha ajuts en el cas de que hagin hagut de tancar el negoci per imperatiu legal del decret d'alarma, o quan la facturació se'ls redueixi d'un 75% respecte el promig del semestre anterior.

Ara bé, té lletra petita:

- Només es podrà percebre durant un mes, o fins a finals del mes en què s'acabi l'alarma.

- L'import a cobrar és del 70% de la base reguladora.

Total, un xollo.

Però, el que no ens diu el decret de mesures econòmiques, és que els autònoms tenim dret a ajornar fins a tres mesos de cotitzacions a la Seguretat Social, per un termini màxim d'un any, sense interessos.

En efecte, ratlla ja el fàstic que el Gobierno de España no hagi aflorat el que ja diu la Llei:

"Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desde el mes en que aquél se produjo".

Quina és aquesta Llei? Doncs és la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, article 24.

Si us hi fixeu, però, l'únic que ha fet el Gobierno es aplicar aquest mateix article per a la seva gran mesura estrella referida a les regulacions temporals d'ocupació.

També és fastigós que s'amagui que les empreses que hagin d'acomiadar rebran els ajuts del Fons de Garantia Salarial.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: