Darreres entrades:

3/3/10

La Fàbrica: una il.lusió impossible

El local "La Fàbrica" està clausurat, com s'hauria de clausurar qualsevol local amb amenaça d'ensorrament.

La situació anterior ja no compta per res: el local estava a precari i no disposava de cap llicència, ni de l'Ajuntament, ni dels Bombers, ni tampoc del Departament de Governació, com ordena la reglamentació. Simplement, estava a precari, situació només justificable en ésser el local de titularitat municipal.

No es pot reobrir un local clausurat fins que es facin les obres d'adequació a la normativa vigent.

L'activitat que allí es desenvolupés, estava afectada des de l'any 1998 per la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, i el Local Social "La Fàbrica", s'hi havia d'haver adequat en un termini que va finalitzar el 2007, precisament el 2007, quan es va clausurar. Que sigui de titularitat municipal no l'eximeix del compliment de la Llei.

El paralel.lisme amb l'altra fàbrica de més avall és sorprenent.

No insistiré en què adequar el local a la normativa costa un disbarat de diners, només cal demanar a un expert què costaria posar en regla el local per a les activitats que allí s'hi desenvolupen.

Tinc lar amb tot que qualsevol tècnic municipal, o fins i tot el propi Alcalde, que autoritzés l'aixecament de la clausura de La Fàbrica amb poc més que fent les reparacions estructurals de l'aluminosi, estaria assumint greus responsabilitats per prevaricació, és a dir, incorrent en un delicte.

  • Qui es farà responsable de la demanda que podria fer qualsevol ciutadà davant l'incompliment de les normes acústiques -que són les més evidents- de l'obertura del local?
  • Qui es farà responsable si hi ha un incendi o altres accidents amb danys en una instal.lació fora de normativa?
  • Perquè l'Ajuntament hauria de tenir el dret de posar en marxa un local fora de normativa, que no s'autoritzaria -ni la ciutadania ho permetria- si fos un local privat?
  • No és llençar els diners recuperar un local obsolet?
  • Acceptarieu aquestes responsabilitats si haguéssiu de prendre vosaltres la decisió?

Les assumiran els que ho demanen?

Per molt greu que sàpiga, s'ha d'acceptar la realitat, la premissa és clara: caldria invertir una desorbitada xifra de diners per a poder donar a La Fàbrica l'ús que ha tingut fins el 2007, dins de la legalitat.

Ens fem un tip d'exigir a l'Ajuntament l'acatament de les Lleis, i ara li estem demanant que les incompleixi, amb greu risc: es pot també demanar que la muntanya vingui a Mahoma, però en realitat és també un impossible.

A partir d'aquest punt, i només d'aquí, es pot parlar d'altres temes relacionats, i d'alternatives.

2 Comentaris. COMENTEU-HO:

joan garcia ha dit...

Amb tots els respectes Ricard, quanta demagògia en aquest article malgrat segurament tenir tota la raó legal.

Ara hem de fer de la llei, la fe del poble i combregar tots, quant la mateixa llei et toca la butxaca amb multes a St.Antoni la critiques, ara que no se que et toca, l'agafes al peu de la lletra.
La llei com tot la podem interpretar, de fet als tribunals s'interpreta cada dia moltes vegades, en tot cas com deies en un article teu(més o menys ho dic de memòria), s'ha de fer un ús racional de les lleis.
Com pots comparar els greuges sonors que pot provocar el local social puntualment amb 24 hores interrompudes de soroll constant i d'altres il·legalitats molt més greus, que hem suportat durant molts anys perquè les autoritats competents ho han consentit i permès i amb prevaricació s'han passat pel forro totes les lleis que ha volgut.
Només exposes dos motius per incomplir la normativa.

Incendi: té dues sortides d'emergència, si no recordo malament l'únic que faltaria seria els extintors i diria que ja els té, això si, l'actuació d'estructura metàl·lica per l'aluminosi s'hauria d'adequar a la normativa en tema d'incendis actual, com no pot ser d'altra manera.

Accidents: qui és fa responsable si hi ha un incendi, un accident a la carpa, al local social de can vila, al local social de faldes, al rocòdrom, a qualsevol instal·lació municipal.
Totes compleixen la normativa actual o només l'anterior al 2007?

Sorolls: cada any s'incompleix la normativa de sorolls en diferents actes públics, per exemple a la festa major, al vilamagore, festa jove. No creus que la gent accepta incomplir aquesta llei puntualment en benefici del gaudiment de la majoria del poble en un acte cultural, quina normativa de soroll compleix la punyetera carpa?

Amb tot segueix sent més econòmic invertir al local social que fer-ne un de nou de totes totes, per molt que ara esgrimeixis la llei com fan els talibans amb les seves lleis, hem de ser ara talibans? Ens hem de posar a tallar mans ara? A imposar el burca perquè ho diu la llei? Ricard et tinc per una persona molt intel·ligent com perquè facis demagògia barata, dit això amb tot l'afecte sincer que et tinc.

Per SPectiVa ha dit...

És un contrasentit, bon amic meu, que facis pendular els teus arguments entre el compliment i l'incompliment de les lleis.

La carpa no és un pròpiament un local, és a dir una edificació, i per tant no ha de complir la normativa sobre locals (és el mateix que si es fes a camp obert). Si hi ha un incendi a la carpa, la responsabilitat no està tant clara com pot semblar.

Un local és una altra cosa, doncs s'hi junten reglamentacions constructives amb les pròpies del desenvolupament de l'activitat que s'hi vulgui dur a terme, així com la normativa general sobre impacte de les activitats sobre el veïnat i l'entorn. Sense complir-les, un local estarà fora de la llei, com està fora de la llei la fàbrica de Pinsos.

Altra cosa ben diferent de les anteriors són les simples activitats fora de local (conducció, maquinària d'obres o de jardineria, esdeveniments públics o privats, festes, etc., etc., que tenen una normativa pròpia i què obviament no va referida a qüestions tècniques constructives, sinò a seguretat i ordre públic.

Certament en els actes multitudinaris, l'aplicació estricta de les lleis ha de deixar pas a la tolerància a l'hora d'aplicar-les.

Pel poc que sé de normatives, les reformes que caldria fer a La Fàbrica per poder-la legalitzar, no són simples, i ja que ho esmentes, la instal.lació elèctrica no compleix la norma, ni tampoc els elements de segureat passiva contra-incendis, ni d'aïllament. Entre altres coses perquè aquestes normes eren molt menys exigents quan es va rehabilitar el local per última vegada. I ara no les compleix.

Estic segur que, dins de les 1.800 irregularitats urbanístiques i constructives que hi ha al nostre municipi, altres locals (públics i privats) tampoc compleixen la normativa, i potser en algún que hi prens un café, tampoc. Ja ho vaig denunciar fa dos anys i mig en aquest mateix espai (http://spvilamajor.blogspot.com/2007/09/adequaci-dactivitats-la-llei.html i http://spvilamajor.blogspot.com/2007/09/cal-complir-tota-la-legalitat.html)

No és la meva feina fer cumplir les lleis, però no tinc cap dubte de què, en el marc de les seves competències, com menys no demanaré a l'Ajuntament que les incompleixi.

I no t'equivoquis amb els talibans, no m'hi confonguis, doncs hi ha tres diferències irreconcil.liables: la manca d'ètica, el joc brut i la clandestinitat, conductes que no hi trobaras en mi busquis com busquis, doncs equivocat o no, sempre he donat la cara amb les meves opinions, i totes les argúcies que em vulguis encolomar sempre han estat fetes des de la noblesa, fins i tot amb els què, en alguns moments, han sigut els meus rivals dialèctics. I mai amb interesos personals propis, vet aquí una altra important diferència.

De demagògia -ni cara ni barata- no en puc fer, doncs només em represento a mi mateix amb les meves opinions, sense invocar ni assignar-me la representació de cap part o facció de la ciutadania del nostre poble.