Darreres entrades:

16/4/10

Educació Primària horitzó 2013: 34% més d'alumnes


Segons l'estudi que properament es publicarà a Anàlisi Socioeconòmica de Vilamajor, els nois i noies de Sant Pere de Vilamajor inclosos en els cicles d'Educació Primària (de 7 a 12 anys) passaran dels 326 actuals, fins a una forquilla de entre 423-447 nois i noies en l'horitzó del 2013.

Això significa un increment mig del 34% (entre el 30% i el 37%) més d'infants en aquest tram d'edat.

A partir de 2103 la població d'questes edats s'estabilitza, arribant a 2016 a una forquilla de 411-453 nois i noies.

Evolució de la població de entre 7 i 12 anys a Sant Pere de Vilamajor
Nota: les dades es refereixen a 31 de desembre de cada any. Fins 2009 inclós, són dades reals i a partir de 2009, estimacions.

Per cursos, la pressió serà desigual, arribant a quasi duplicar-se els nois i noies d'11 anys i pràcticament constants els de 7 i 8 anys, en l'horitzó del 2016:
  • De 7 anys: 56-63 (60).
  • De 8 anys: 66-73 (64).
  • De 9 anys: 60-67 (54).
  • De 10 anys: 77-84 (54).
  • D'11 anys: 72-79 (41).
  • De 12 anys: 80-87 (53).
Llegenda: hipòtesi mitjana-hipòtesi alta. Entre parèntesi, població real a 31-12-2009.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: