Darreres entrades:

1/5/09

El Consell de Poble està en fals: és urgent la seva reformulació


Fa una setmana, el
Grup Municipal d'ISP, a través de la seva líder, va presentar a l'Ajuntament una instància en relacio amb la reformulació del Consell de Poble, oportuna davant la reunió ordinària del Consell el proper 4 de maig.

Haig de dir que em semblen bé aquestes propostes, i què per tant els hi dono recolzament.

Ara bé, cal a més, i per davant de tot, aplicar el Reglament aprovat. Veiem:

a) El Vice-president és anomenat per majoria absoluta del Consell Plenari, i no pas pel President. No pot ser regidor. (Article 4.1). El Reglament no diu com es presenten candidatures, i per tant és un punt fosc i mal resolt.

b) La reserva nata de llocs a les entitats exigeix el requisit d'estar inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament (Article 6.b), requisit que té uns tràmits que molt poques entitats tenen regularitzat o actualitzat, i què per tant les impedeix de fet ocupar lloc al Consell. L'article 8 especifica uns requisits afegits (en alguns no hi estic d'acord). S'ha de començar per exigir aquest requisit reglamentari.

c) Pel que fa a les Comissions de Treball, la formació de les existents no ha seguit el procediment establert (article 14). En aquestes Comissions s'hauria de limitar la proporció de persones que no fossin membres del Consell respecte les que sí ho siguin, per tal d'evitar situacions paradoxals com les que s'han viscut recentment.

d) Un darrer tema molt important és el de la Borsa de la Ciutadania, que esta formada per una persona de cadascun dels veïnats de Sant Pere de Vilamajor. Article 7 del Reglament.
No s'especifica com es forma la borsa, i com sia que la ciutadania en general està molt allunyada de saber el què passa, hi ha una disfunció molt gran en la elecció (per sorteig) dels seus components.
Curiós també ressaltar que si no es tenen en "propietats territorials", per exemple, si hom viu a Sant Pere de lloguer, o a casa dels avis o pares, no es pot formar part de la Borsa de la Ciutadania (article 7.1 del Reglament).

L'article 6.2 del Reglament, relatiu a la renovació de càrrecs, està realment mal fet, doncs per exemple, les entitats, membres nats, haurien de tenir un tractament com correspon a les representacions col.legiades en un òrgan tanmateix col.legiat.

De la mateixa manera que estic d'acord amb què els representants dels Grups Municipals no siguin Regidors (i aixó honora molt la Lola pel fet de demanar-ho), tampoc els membres directius de les entitats ja representades hauríen de poder optar a la Borsa de la Ciutadania, com ara està passant.


Crec però, que els Regidors electes haurien de tenir veu al Consell, doncs moltes vegades serà important escoltar els seus punts de vista "oficials" i què per tant s'hauria de trobar la manera de què ho poguessin fer, tant a petició pròpia com a petició dels membres del Consell.

També deixa especialment mal fet el procediment de renovació de la Borsa de Voluntaris, aplicant un dret prevalent de renovació per altres dos anys de la persona que ocupa el lloc, sense opció a què entri un altre.

Sia com sia, com que no s'ha seguit el procediment de renovació formal, en definitiva resulta que fa temps que la pràctica totalitat dels membres del Consell ocupen el seu lloc irregularment. És una paradoxa que l'òrgan de representació dels ciutadans pugui tenir legitimitat si està constituït al marge de la seva pròpia normativa.
Aquest és el primer punt que caldria reconduïr, i, si de cas, reformar el Reglament.

Certament, l'ordre del dia tracta de la renovació de càrrecs, i jo em pregunto: s'ha informat als veïnats que poden presentar-se al sorteig per a la Borsa de la Ciutadania?
Doncs la resposta és que no. Per tant, es presentaran els mateixos de sempre, persones vinculades a altres del propi Consell, per tal de fer "més pinya" i tenir més joc en la influència sobre el Consell, com ha vingut passant. Anem malament així.

Està força bé que ISP iniciï la regularització del Consell de Poble sobre noves bases, i des del Consell li donaré suport. En tot cas, també exigiré el compliment del Reglament mentre aquest sigui vigent.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: