Darreres entrades:

11/1/09

Estultícia malintencionada


El 29 de desembre apareixia al lloc web d'ISP, la següent afirmació:

.../...

"El senyor Alcalde va portar a la reunió de treball la seva decisió ben presa; tant és així, que, fins i tot, va haver-hi una filtració a un dels blogs que parlen de St. Pere, abans que es comuniqués als regidors de la Corporació quins eren els projectes a, “teòricament”, consensuar".

.../...

El dia 8 de desembre, i arran d'una pregunta formulada per un dels tertulians, vaig escriure aquest comentari a Altaveu de Vilamajor:
Havent demanat, des d'aquestes pàgines que, en donar-me per al.ludit, es retirés l'afirmació, i enviant el 3 de desembre un correu a ISP en el mateix sentit, el dia 10 de gener ISP em fa arribar la seva contesta, en la què es confirma que efectivament, es refereix al meu comentari de l'Altaveu, i diuen:

"Llegint aquestes paraules (les del comentari a l'Altaveu), penjades 3 dies abans de la reunió de treball dels regidors de la corporació, es pot interpretar no tan sols el fet de la filtració, sinó, fins i tot, un compromís i satisfacció personal de l’autor del blog en aquestes decisions".

(¿?)

Fixeu-vos que en el seu article, que sortirà publicat al proper número de La Clau de Vilamajor, afirmen que hi ha hagut una filtració de quins eren els projectes que s'havien de presentar a la reunió de regidors.
He donat a llegir al meu fill mitjà, de 16 anys, el comentari a l'Altaveu i després l'afirmació de l'ISP, i no entén com es pot interpretar res semblant: "una cosa és que els projectes que es presentarien a la reunió de regidors estiguessin decidits, i l'altre és filtrar quins són aquests projectes", m'ha dit.
Veig que les classes de comprensió lectora, que es donen a l'ESO, les ha seguit prou bé.

El mateix dia contesto el correu d'ISP en els següents termes:

"Cal anar amb compte de no saltar-se la frontera que hi ha entre la suposició i la calúmnia.

Dir el que està escrit, justament, i afirmar que s'han filtrat els projectes abans de què es fesin saber als regidors, és saltar-se aquesta frontera.

Així ho considero, i inisteixo en què corregiu aquestes desafortunades -no vull creure que malintencionades- afirmacions que comprometen falsament la meva persona".

Per acabar, tip de tanta estultícia, faig avinent el següent comunicat públic, una còpia del qual he lliurat formalment a l'Ajuntament:

"En referència a l'article del Grup Municipal d'Independents de Sant Pere en el què s'afirma que "va haver-hi una filtració a un dels blogs que parlen de St. Pere, abans que es comuniqués als regidors de la Corporació quins eren els projectes" que amb càrrec al Fons d'Inversió Local es varen presentar a la Junta de Portaveus, com autor d'alguns d'aquests "blocs que parlen de Sant Pere", i arran de la mateixa nota publicada al web d'ISP el 29 de desembre de 2008, en defensa de la veritat i de la meva pròpia honorabilitat pública, vull fer constar el següent:

a) La primera notícia directa o indirecta que vaig tenir sobre els projectes que es presentaven al Fons d'Inversió Local per part de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va ser la nota publicada al web de l'Ajuntament el dia 20 de desembre de 2008, de la qual, posteriorment, se'n va fer ressò el meu bloc "Reflexions de Sant Pere de Vilamajor". És per tant materialment impossible que pogués "filtrar" quins eren uns projectes que desconeixia abans d'aquella data.
b) El 3 de gener, i arran de la nota publicada en el web d'ISP el 29 de desembre, vaig enviar a l'adreça d'aquest Grup un correu electrònic, i simultàniament vaig publicar un article a "Reflexions de Sant Pere de Vilamajor", demanant que es retirés la falsa acusació, per infundada, en la mesura que pogués referir-se a la meva persona.
c) Així mateix, el 6 de gener vaig lliurar un escrit a l'Ajuntament desmentint i lamentant que se'm pogués relacionar amb aquella afirmació.
d) Mitjançant un correu rebut el 10 de gener de representants d'ISP, se'm confirma que l'esmentada afirmació és una interpretació d'un comentari meu al respecte en el bloc "Altaveu de Vilamajor", interpretació que haig de qualificar de maliciosa, doncs el comentari es referia únicament a la informació recollida de què els projectes ja estaven decidits -lògicament- uns dies abans de que es presentessin al conjunt de grups municipals per al seu debat, i fins llavors no resultaria oportú donar-n'en publicitat.

En conseqüència, reprovo i desmenteixo, per ser falsa, l'afirmació que consta a l'escrit d'ISP pel que respecta a la vinculació de la meva persona en cap "filtració" sobre uns projectes, dels quals no en tenia cap coneixement, que s'havien de presentar a la Junta de Portaveus, falsa implicació de la què és responsable, intencionadament i única, el Grup d'Independents de Sant Pere".

0 Comentaris. COMENTEU-HO: